Resursi

Popis korisnih dokumenata i internetskih stranica

FiltrirajPovelja - dokument za Jedinice lokalne samouprave
  •   Dokument
  • 2023-01-04 16:21:59

Povelja - dokument za Jedinice lokalne samouprave

Za Gradove i Općine koje se potpisivanjem dokumenta žele pridružiti i podržati Balkan Solar Roofs inicijativu